Jaha, då tog eran slut med den siste store ledaren Fidel slutligen lämnade in handduken och kommunismen är dock strax ett minne blott. Kommunismen som i mången fall ´slutat i diktaturer men som om den odlats som tanke (lika för alla) vart en utopi. Frågan är bara vad som kommer hända om kuba skulle styra över till marknadsekonomi, skulle amerikanerna åter inta Havanna under helgerna och kubarna leva på sexturism/sprit turism som i så många andra länder som fått det så himla bra efter kommunismens fall? well well det får framtiden utvisa, här hemm backar borgarna fasligt mycke, faktiskt är det konstigt då många fått det bättre men troligtvis är det det svikna löftet om att inte höja bensinskatten som sätter spår, känslig punkt det där.

Med hopp om livet

Tenny