Då var det dags, jänkarnas påhitt med lite halloween. Jänkarna ja, tråkigt bakslag när clanen castro säger sig hittat20 miljarder fat olja i havet. När intar u.s.a Cuba?

Här på ön är det vardag för det mesta, jobb jobb ungar ungar frun frun trasiga bilar trasiga bilar rinkbandy rinkbandy kanin kanin ved ved eld eld och så vidare

Måste få upp båten snart

Beredskap igen…….

Måste gå ner i vikt

Måste laga bromsarna på bilen

Måste vara nykter i helgen

Måste städa

Måste sova………..

Mr T