Utan en reflektion från varken sittande eller opposition så är beslutet om
nedskärningarna inom barnomsorgen snart verklighet. Eva Nypelius kommentar till
Håkan ericssons Ledare i lördags påvisar att de som verkställt denna dårskap
inte har en blekaste aning om vad förskolan idag är. Att man sedan från
kommunals sida går med på att turordna alla kommunalare i samma turordning
(enligt GK hemsida)är underligt men jag kan ge er en reflektion. En barnskötare
är efter sin utbildning kunnig i att ta hand om små barn 1-6 år. Detta tar de
med sig ut i arbetslivet där de jobbar tillsammans med förskollärare som har en
grundligare utbildning främst med pedagogik som är längre. Nu har man kommit
fram till en gräns där ca 12års anställning gör att barnskötare undgår
uppsägning. Har man jobbat mer än 5år i verksamheten tillsammans med
förskolärare så är man i mina ögon jämnställd en förskollärare. Har ni hört
talas om en “lärlingsutbildning” som är längre än 5 år?
Enligt turordning som nu valts och främst omplaceringar från skolan där
personal med pedagogisk utbildning skall tillföras barnomsorgen skickas många
av de mest kompetenta barnskötarna hem och ersätts med t.ex kanske en
vaktmästare eller ett par mellanstadie lärare.
Jag är tveksam till långsiktigheten i det här för snart går väl den personal
som är kvar till stora delar i pension. Det är synd om den personal som skall
jobba kvar och försöka behålla en god standard på verksamheten för om de går på
knäna nu så är fotknölarna inte långt borta.
Jag kan bara konstatera att kommunal troligen eller rättare sagt måste prova
dessa uppsägningars sakliga grund och turordningar i arbetsdomstolen, det kan
nog bli jobbigt för Gotlands kommun. Mitt sista barn lämnar barnomsorgen för
skolvärlden till hösten och jag har haft tacksamheten att få till stora delar
samma personal till båda mina barn. Det jobb ni utfört under 8 år kan jag
aldrig tacka er tillräckligt för, det känns ganska konstigt att det finns
människor som träffat mina barn mer än mig själv i vaket tillstånd.

Slutligen vill jag bara konstatera att i raden av insändare jag skrivit har jag
ännu inte erhållit ett enda konstruktivt svar från Nypelius, Celión eller
Molin. Detta med den enkla anledning att ni inte har några och fattat ett
förödande beslut för en fantastisk verksamhet på helt felaktiga grunder.

/Tenny Larsson