Aegroto, dum anima est, spes esse dicitur — “Så länge det finns liv, sägs det finnas hopp för den sjuke”